Naujienos

2014 metų apžvalga

 


 

Laisvės gynėjų diena: nuo žvakės iki širdies liepsnos


tarpas2015 m. sausio 13-osios rytą šalies mokyklų, kitų institucijų, gyvenamųjų namų langai sužibo žvakių liepsnelėmis. „Uždegdami atminimo žvakeles, prisiminkime tuos, kurie kovojo už Lietuvą ir žuvo dėl  jos Laisvės. Prisiminkime visus, kurie išmokė branginti ir saugoti savo Tėvynę. Tegul  žvakių šviesa nušviečia visą Lietuvą ir suteikia mums stiprybės, drąsos ir vienybės“, – prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ kvietė prisijungti jos globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

tarpasŠiaulių suaugusiųjų mokykloje pirmųjų pamokų pradžioje mokiniai ir mokytojai kabinetų languose įžiebė žvakes, pasidalijo suvokimu, ką kiekvienam reiškia prieš dvidešimt ketverius metus pasiekta pilietinė pergalė prieš agresorių, aptarė atmintinos dienos paminėjimo prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje.


2015-01-13 1


tarpasPusiaudienį mokyklos bendruomenė rinkosi į akciją „Sausio barikados“. Peržiūrėti vaizdo siužetai apie 1991-ųjų sausio įvykius – pajausta tų dienų patriotinė nuotaika, giliau suvoktas istorinis momentas. Stebėdami tuomet aplink Parlamentą statytų barikadų vaizdus, mokiniai ir mokytojai patys sukūrė simbolinę barikadą – draugėn sujungė stilizuotus betono blokus, ant jų užrašė savo pilietinės pozicijos šūkius.


2015-01-13 2tarpas2015-01-13 3


tarpasKasmet Vilniuje, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, prie televizijos bokšto ir Seimo rūmų dega Atminimo laužai. Siekdami laisvės liepsnų sąšaukos, stilizuotus laužus mokyklos kieme kūrė ir mokiniai. Laisvės gynėjų diena mokykloje minėta ne tik su liūdesiu dėl žuvusiųjų, bet ir su didele pagarba tuomet kovojusiai ir šiandien aktyviai besireiškiančiai pilietinei visuomenei bei pasididžiavimu dabartine savo šalimi.


2015-01-13 4tarpas2015-01-13 5