Apie mokyklą

Jūs esate čia

Šiaulių suaugusiųjų mokykla

 

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190527334.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Mokyklos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – gimnazija.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Mokyklos mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos mokymo forma – grupinė mokymosi forma.

Mokyklos mokymo proceso organizavimo būdai – kasdieninis, neakivaizdinis.

Mokykla vykdo suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ir pagrindinio išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimus; pažymėjimą baigusiems suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; brandos atestatą ir jo priedą.

 

 

 

 

 

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com