Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Informacija apie Šiaulių suaugusiųjų mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m.
vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (Eur)

Mokytojas metodininkas

9

1522

Vyresnysis mokytojas

12

1412

Mokytojas

8

1342

Pagalbos mokiniui specialistai
(psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)

2

1037

Aplinkos darbuotojai (darbininkas, kiemsargis, valytojas, budėtojas)

 6

607

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m. I ketv.
vidutinis mėnesinis
d
arbo užmokestis (Eur)

Mokytojas metodininkas

9

 1534

Vyresnysis mokytojas

12

 1412

Mokytojas

8

1346

Pagalbos mokiniui specialistai
(psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)

2

1013

Aplinkos darbuotojai (darbininkas, kiemsargis, valytojas, budėtojas)

6

642

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m. II ketv.
vidutinis mėnesinis
d
arbo užmokestis (Eur)

Mokytojas metodininkas

9

 1549

Vyresnysis mokytojas

12

 1421

Mokytojas

8

1352

Pagalbos mokiniui specialistai
(psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)

2

1013

Aplinkos darbuotojai (darbininkas, kiemsargis, valytojas, budėtojas)

5

642

 

Informacija atnaujinta 2021-08-30

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com