Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Informacija apie Šiaulių suaugusiųjų mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m. I ketv.
vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (Eur)

Mokytojas metodininkas

9

1534

Vyresnysis mokytojas

12

1412

Mokytojas

8

1346

Pagalbos mokiniui specialistai
(psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)

2

1013

Aplinkos darbuotojai (darbininkas, kiemsargis, valytojas, budėtojas)

 6

642

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m. vidutinis
darbo užmokestis (Eur)

Mokytojas metodininkas

9

 1522

Vyresnysis mokytojas

12

 1412

Mokytojas

8

1342

Pagalbos mokiniui specialistai
(psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas)

2

1037

Aplinkos darbuotojai (darbininkas, kiemsargis, valytojas, budėtojas)

 6

607

 

Informacija atnaujinta 2021-05-19

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com