Diskutavome apie skaidrumą

Jūs esate čia

Naujiena

2020-12-01

Šiaulių suaugusiųjų mokykla, prieš keletą metų pasirašiusi Sąžiningumo deklaraciją, yra prisijungusi prie neformalios iniciatyvos „Sąžiningumo mokyklų tinklas”. Stengiamės puosėlėti sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių gyvenime, įsitraukti į diskusijas šia tema.

Gruodžio 1 d. III–IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje-diskusijoje, kurią vedė tarptautinės organizacijos „Transparency International” Lietuvos skyriaus iniciatyvų koordinatorė Ieva Kimontaitė. Besimokantys suaugusieji turėjo galimybę susipažinti su šios įstaigos atliktais tyrimais, gautų duomenų vertinimais.

Lektorė atskleidė, kad visuomenės aktyvumas ir įsitraukimas yra viena iš svarbiausių sąlygų siekti skaidrumo visoje Lietuvoje, nes tik bendrų pastangų jėga galima užtikrinti visapusiškai atvirą valstybę. Mokiniai noriai dalijosi patirtimi, kaip mokykloje atsižvelgiama į jų pasiūlymus ir kaip šie realizuojami; pripažino, kad per mažai įsitraukia į miesto iniciatyvas, kai šios pateikiamos viešai diskusijai.

Įdomi diskusija išsivystė, kalbantis, kaip priimame žiniasklaidos informaciją – pasikliaujame vienu ar keliais šaltiniais? Dalyvaujančiųjų smalsumą sužadino internetinė priemonė https://stirna.info, kurioje galima pasitikrinti žiniasklaidos priemonės sąsajas su steigėjais, savininkais ir pan. Taigi galima kritiškiau priimti atitinkamų šaltinių teikiamą informaciją.

Ši pamoka-diskusija sustiprino besimokančiųjų dorines nuostatas, kritinį mąstymą, paskatino labiau domėtis artimiausioje bendruomenėje ir mieste bei šalyje vykstančiais pokyčiais ir įsitraukti į skaidrų jų įgyvendinimą.

Vitalija Čėsnienė,
dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com