Mokyklos tvarkos, taisyklės ir kt.

Jūs esate čia

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 
Įsakymas dėl pakeitimo
Įsakymas dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 2019–2020 m. m.

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinių pamokų, grupinių konsultacijų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Šiaulių suaugusiųjų mokykloje tvarkos aprašas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos III–IV gimnazijos klasių mokinių individualaus ugdymo plano keitimo tvarkos aprašas
Direktoriaus įsakymas dėl aprašo pakeitimo

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinių konsultavimo tvarkos aprašas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašas
Direktoriaus įsakymas dėl pakeitimo

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriaus elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvakos aprašas

 

Pedagogų etikos kodeksas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokytojų, psichologo, socialinio pedagogo ir karjeros specialisto darbo per mokinių atostogas tvarkos aprašas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos atostogų ir laisvo laiko suteikimo tvarkos aprašas

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ugdymo organizavimo sąlygos
Įsakymas dėl pakeitimo

 

Įsakymas dėl ugdymo organizavimo 2020–2021 m. m. Šiaulių suaugusiųjų mokykloje
Direktoriaus įsakymas dėl pakeitimo

 

Informacija atnaujinta 2020-09-24

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com