Priėmimas

Jūs esate čia

Informacija teikiama tel. (8 41) 52 39 58. Dokumentai priimami kiekvieną darbo dieną.

 

Priėmimas į 1–8 ir I–IV gimnazijos klases
pradedamas vykdyti 
nuo einamųjų metų kovo 1 d.

Kviečiame mokytis

 
 • - suaugusiuosius, siekiančius įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigusius pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos);
 • - suaugusiuosius, turinčius nepatenkinamų metinių įvertinimų ir norinčius likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus;
 • - suaugusiuosius, turinčius pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujančius geriau pasirengti toliau mokytis;
 • - 16–17 metų dirbančius jaunuolius;
 • - nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;
 • - nepilnamečius, auginančius savo vaikus;
 • - nepilnamečius ir suaugusiuosius, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė.

Išvardytoms asmenų grupėms mokymasis yra nemokamas.

 

Priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, pakartotinai mokytis vidurinio ugdymo programos dalykų ir geriau pasirengti tolimesniam mokymuisi.
Ši paslauga yra mokama.

 

Dėmesio! 2017-07-01 pakeistas LR užimtumo įstatymasDabar visi bedarbiai (ir registruotieji Darbo biržoje) gali mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Kviečiame visus, dėl Darbo biržos metusius mokymąsi, grįžti į mokyklą.

 

Priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Lina Balčiūnienė, socialinė pedagogė,
Ingrida Barčiauskienė, bibliotekininkė,
Veronika Bekerienė, lietuvių kalbos mokytoja,
Linas Naimavičius, Tardymo izoliatoriaus skyriaus vedėjas,
Vaiva Vilkė, mokytojo padėjėja.

 

Priėmimo komisijos darbo laikas:

Darbo dienomis 9.00–16.00 val. (penktadieniais iki 15 val.)
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.

 

Priėmimo vieta: Šiaulių suaugusiųjų mokykla, Žemaitės 83A, Šiauliai

 

Stojant turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. Išeito mokslo pažymėjimas (originalas);
 2. Asmens tapatybės dokumentas (originalas);
 3. Santuokos liudijimas (jei keitėsi pavardė) (originalas);
 4. Prašymas (pildomas vietoje arba pateikiamas el.paštu suaugusiuju@smail.lt).

Jei dokumentai atitinka reikalavimus, sudaroma mokymosi sutartis.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 41) 52 39 58, mob. 8 671 10 335,

el. p. suaugusiuju@smail.lt

Žemaitės 83A, 76234 Šiauliai

 

Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

Priėmimas organizuojamas, remiantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu", patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.

Mokyklos administracija

 

Informacija atnaujinta 2020-06-18

 

 

 

 

 

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

 • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
 • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
 • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
 • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com