Savivalda

Jūs esate čia

Mokyklos taryba:

- Audrius Mickevičius (pirmininkas)
- Laima Andrijauskienė
- Loreta Geislerytė
- Sigita Mažeikė
- Linas Naimavičius
- Mantas Pranauskas
- Saulius Rajunčius
- Vilma Vidginienė

Mokyklos taryba išrinkta 2019-11-20

 

Mokyklos taryba – aukščiausioji  mokyklos savivaldos institucija, kuri telkia mokyklos mokinių, mokytojų ir vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

 

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

Teikia siūlymus:

- dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
- mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
- mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
- dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, sveikatos priežiūros ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

Pritaria:

- mokyklos strateginiam planui;
- metiniam mokyklos veiklos planui;
- mokyklos nuostatams;
- mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

Svarsto:

- mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
- mokytojų, mokinių savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
- mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.


APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com