Suaugusiųjų švietimui Šiauliuose – 100 metų!

Jūs esate čia

Naujiena

2021-08-26

1921 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių berniukų gimnazijos (dabar – Juliaus Janonio gimnazijos) patalpose pradėjo veikti Suaugusiųjų vidurinė mokykla. Tuo metu mokėsi 95 mokiniai. Ši data laikoma suaugusiųjų švietimo Šiauliuose pradžia.  

Metams bėgant, keitėsi įstaigos pavadinimas: Suaugusiųjų gimnazija (1925–1949), Suaugusiųjų vidurinė mokykla (1949–1950), II darbo jaunimo vidurinė mokykla (1950–1964), II vakarinė vidurinė mokykla (1964–1987), Vakarinė vidurinė mokykla (1987–1991), Suaugusiųjų vidurinė mokykla (1991–2012), Suaugusiųjų mokykla (nuo 2012 m.).

Tūkstančiai suaugusiųjų yra įgiję vidurinį ar pagrindinį išsilavinimą šioje mokykloje ir vėliau sėkmingai tęsę mokymąsi aukštesnio mokslo įstaigoje, įsitvirtinę įvairiose karjeros pakopose. Tarp buvusių auklėtinių yra šie visuomenėje žinomi žmonės: Šiaulių miesto garbės pilietis Vytenis Rimkus; inžinierius, fotografas, žurnalistas Rimgaudas Eilunavičius; dailininkas, skulptorius, pedagogas Kazys Kasperavičius (skulptūrų „Rūdė“, „Trys paukščiai“, „Chimeros“ autorius); lingvistas, politinis bei visuomenės veikėjas, Vilniaus universiteto rektorius (1990–2000) Rolandas Pavilionis; skulptorius Stanislovas Kuzma (skulptūros „Šaulys“ autorius); krepšininkas Robertas Javtokas.

Šiandieninė Šiaulių suaugusiųjų mokykla – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija. Joje įgyjamas vidurinis, pagrindinis, pradinis išsilavinimas. Kiekvieno įstojusio mokytis gyvenimo istorija savita, siekiamo išsilavinimo tikslai individualūs. Kiekvienas čia atranda savo mokymosi stilių, įsitraukia į mokymosi ritmą, derindamas šeimos, darbo reikalus. Kasmet daugybė II ir IV gimnazijos klasių mokinių rankose laiko pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus – pažymėjimus bei atestatus.

Nuo 2012 m. veikia mokyklos padalinys – Tardymo izoliatoriaus skyrius, kuriame mokomi suimtieji ir nuteistieji. Beveik dešimtmetį kaupta tokio darbo patirtis įgalino mokyklos andragogus dalytis savo patirtimi ir tarptautiniu mastu.

Nuo 2019 m. bazinėje mokykloje veikia išlyginamoji lietuvių kalbos klasė, skirta mokytis iš emigracijos grįžusiems lietuviams, Lietuvoje gyvenantiems ir dirbantiems užsienio piliečiams. Įvairiatautė šios klasės bendruomenė kalbos mokosi ir pamokose, ir keliaudami.

Suaugusiųjų švietimo šimtmetį mininti mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai – visi drauge siekia bendrų tikslų, visi drauge kuria vis geresnę Suaugusiųjų mokyklą.

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

  • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
  • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
  • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
  • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com