Veiklos grupės

Jūs esate čia

2018–2019 mokslo metai

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Marija Alūzienė, technologijų mokytoja metodininkė
 2. Snieguolė Bakonienė, lietuvių kalbos mokytoja
 3. Rolandas Balčytis, muzikos vyresnysis mokytojas
 4. Veronika Bekerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 5. Rasa Dumčiūtė, lietuvių kalbos mokytoja
 6. Tatjana Fediaj, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
 7. Zulfija Guzienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
 8. Dalė Lapatinskaitė, geografijos mokytoja metodininkė, kūno kultūros mokytoja
 9. Sonata Liutikienė, psichologijos mokytoja
 10. Sigita Mažeikė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, prancūzų kalbos mokytoja
 11. Audrius Mickevičius, istorijos vyresnysis mokytojas, pilietinio ugdymo vyresnysis mokytojas, grupės pirmininkas
 12. Rūta Povilaitienė, dailės vyresnioji mokytoja
 13. Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 14. Ingrida Šimulionytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Kuruoja Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 

 1. Laima Andrijauskienė, mokytoja
 2. Snieguolė Bakonienė, mokytoja
 3. Veronika Bekerienė, mokytoja, grupės vadovė
 4. Ingrida Šimulionytė, mokytoja
 5. Rima Valčiukienė, mokytoja

 

2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

 

 1. Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė
 2. Linas Naimavičius, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoloatoriaus skyriaus vedėjas
 3. Jovita Atstopienė, mokytoja, Mokyklos tarybos narė
 4. Rasa Dumčiūtė, mokytoja
 5. Asta Ibėnienė, vyriausioji buhalterė
 6. Algimantas Rimša, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Laima Andrijauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė
 2. Jovita Atstopienė, matematikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja
 3. Laima Krukonienė, biologijos mokytoja metodininkė
 4. Linas Naimavičius, fizikos vyresnysis mokytojas, matematikos vyresnysis mokytojas
 5. Zina Ramanauskienė, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja
 6. Rima Valčiukienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja

Kuruoja Linas Naimavičius, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriaus vedėjas

 

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Lina Balčiūnienė, 7, 8, kl., III a gimn. klasių auklėtoja
 2. Tatjana Fediaj, I v gimnazijos klasės auklėtoja
 3. Laima Andrijauskienė, II a gimnazijos klasės auklėtoja
 4. Audrius Mickevičius, II v gimnazijos klasės auklėtojas
 5. Snieguolė Bakonienė, III v gimnazijos klasės auklėtoja, grupės pirmininkė
 6. Rasa Dumčiūtė, IV a gimnazijos klasės auklėtoja
 7. Ingrida Šimulionytė, IV v gimnazijos klasės auklėtoja

Kuruoja Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

DARBO GRUPĖ MOKYKLOS ANDRAGOGŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOMS PRENGTI

 

 1. Jovita Atstopienė, Mokyklos tarybos pirmininkė
 2. Audrius Mickevičius, mokytojas

 

DARBO GRUPĖ DOKUMENTAMS PRENGTI

 

 1. Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Jovita Atstopienė, mokytoja
 3. Rima Valčiukienė, mokytoja

 

Informacija atnaujinta 2018-11-20

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

 • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
 • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
 • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
 • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com