Veiklos grupės

Jūs esate čia

2020–2021 mokslo metai

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Marija Alūzienė, technologijų mokytoja metodininkė
 2. Snieguolė Bakonienė, lietuvių kalbos mokytoja
 3. Rolandas Balčytis, muzikos vyresnysis mokytojas
 4. Veronika Bekerienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 5. Vitalija Čėsnienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja 
 6. Audra Dauskurdienė, rusų kalbos mokytoja
 7. Rasa Dumčiūtė, lietuvių kalbos mokytoja
 8. Zulfija Guzienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
 9. Dalė Lapatinskaitė, geografijos mokytoja metodininkė, kūno kultūros mokytoja
 10. Sigita Mažeikė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, prancūzų kalbos mokytoja
 11. Audrius Mickevičius, istorijos vyresnysis mokytojas, pilietinio ugdymo vyresnysis mokytojas, grupės pirmininkas
 12. Rūta Povilaitienė, dailės vyresnioji mokytoja
 13. Ingrida Stonė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 14. Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 15. Rima Vedeckienė, istorijos vyresnioji mokytojas, pilietinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kuruoja Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 

 1. Snieguolė Bakonienė, mokytoja
 2. Veronika Bekerienė, mokytoja, grupės vadovė
 3. Vitalija Čėsnienė, mokytoja
 4. Rima Valčiukienė, mokytoja
 5. Rima Vedeckienė, mokytoja

TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Laima Andrijauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė
 2. Daiva Jemeljanovienė, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
 3. Saulius Juška, izikos vyresnysis mokytojas, gamtos ir žmogaus dalyko mokytojas, žmogaus saugos dalyko mokytojas
 4. Liuda Lileikienė, biologijos mokytoja metodininkė
 5. Linas Naimavičius, fizikos vyresnysis mokytojas, matematikos vyresnysis mokytojas
 6. Irena Trijonienė, Matematikos mokytoja metodininkė
 7. Rima Valčiukienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja

Kuruoja Linas Naimavičius, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriaus vedėjas

 

 

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 

 1. Rūta Povilaitienė, 5 a, 7 a, 8 a, klasių auklėtoja
 2. Veronika Bekerienė, I L klasės auklėtoja
 3. Audrius Mickevičius, I a gimnazijos klasės auklėtojas
 4. Vitalija Čėsnienė, II a gimnazijos klasės auklėtoja
 5. Rima Vedeckienė, III a gimnazijos klasės auklėtoja, grupės pirmininkė
 6. Ingrida Stonė, III b gimnazijos klasės auklėtoja
 7. Laima Andrijauskienė, IV a gimnazijos klasės auklėtoja
 8. Rasa Dumčiūtė, skyriaus klasių auklėtoja

Kuruoja Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Informacija atnaujinta 2020-11-03

APIE MUS

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre – 190527334.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo
suaugusiųjų gimnazija.

Kita mokyklos paskirtis – gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla.

Raštinės darbo laikas

Pirmadieniais 9.00–19.00

Antradieniais 9.00–19.00

Trečiadieniais 9.00–19.00

Ketvirtadieniais 9.00–19.00

Penktadieniais 9.00–16.00

SUSISIEKITE SU MUMIS

 • Adresas: Žemaitės g. 83 A, Šiauliai
 • Telefono numeris: (8 41) 52 39 58
 • Fakso numeris: (8 41) 52 39 56
 • El. pašto adresas: suaugusiuju@smail.lt

INFORMACIJOS RODYKLĖ

© 2015 Dipolis.com